Етомакс Форте

Състав:
Етофенпрокс – 10%
Пиперонил бутоксил – 20%

Начин на употреба:
Препаратът е концентрат. Прилага се за вътрешна(в помещения) и външна(на открито) употреба. От него се приготвят работни разтвори. Прилага се чрез напръскване, в отсътвие на хора, животни, домашни любимци. Изнасят се храни, напитки, съоръжения. При вътрешна употреба – пръскане на повърхности, помещенията се затварят за 1-2 часа, след което се проветряват в продължение на 5-6 часа. Не оцветява повърхностите и няма мирис.

Третирането може да се повтори при необходимост. Зависи от заселеността с инсекти.

Производител:
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a.

Концентрации на работните разтвори и разходни норми:

Вид инсекти Работни разтвори  и разтворители Разходна норма / вачин на прилагане
За контрол на мухи в  градски и селски райни /въшна обработка 1.5 – 2% воден разтвор 1l/10-15 m2,ръчна пръскачка с ниско налягане( до 4 атмосфери)
За контрол на комари, мушички, молци и други летящи насекоми. 0.5 – 0.7% воден разтвор Външна употреба -ръчен пулверизатор,Гръбна моторна пръскачка.
За контрол на хлебарки, бълхи и дървеници 1– 1.5% воден разтвор  в зависимост  от :- заселеността  с инсекти,- вида на повърхността , която ще бъде обработена и-температурата в момента на пръскане.

При прилагането на препарата под формата на топъл аерозол, се приготвя разтвор от 150-200 ml/850-800 ml  вода.

1l/15 m2  ,  ръчна или гръбна пръскачка с ниско налягане.Полученият разтовр е достатъчен за обработка приблизително на 3000 m3 .
За контрол на молци и гнезда на бръмбари 1 – 1.5% 10.0 – 15.0% 1l/10 m2, ръчна или гръбна  пръскачка  с ниско налягане1l/100 m2 ,Ръчен пулверизатор, ръбна пръскачка –  ниско налягане.
За контрол на домашен акар 2% воден разтвор Ръчен пурверизатор, напръскване на дюшеци и проветряване 3-4 часа преди ползване

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Още по темата:  Мусцид 83 СГ