ФАКОРАТ – Пелети

СЪСТАВ:

100 g от продукта съдържат:
Бродифакум (CAS no. 56073-10-0) 0.005 g
Денатониум бензоат 0.001 g
Апетитни примамки и коформуланти до100 g

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

ФАКАРАТ пелети представлява готова за употреба родентицидна примамка, съдържаща антикоагулантна активна съставка, известна като Brodifacoum, ефикасна върху домашни мишки (Mus musculus), кафяви плъхове (Rattus norvegicus) и черни плъхове (Rattus rattus) дори след еднократно поглъщане.
Продуктът се доставя под формата на апетитна примамка във вид на пелети за всички видове гризачи, посочени в неговата спецификация.
Продуктът не предупреждава за опасността останалите живи гризачи.
ФАКАРАТ пелети съдържа горчиво на вкус вещество, предназначено да предотврати случайното му поглъщане от деца.
ФАКАРАТ пелети може да се използва вътре в и около промишлени сгради (включително складови помещения и трюмове на кораби), селски, жилищни и търговски сгради, мазета, гаражи, перални помещения и градини в населени места.

РАЗХОДНИ НОРМИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е готов за употреба и трябва да се използва при разходните норми, посочени по-долу. Не пипайте продукта с голи ръце; носете подходящи ръкавици. Родентицидните примамки трябва да бъдат поставени в подходяща кутия за примамки и да бъдат защитени от атмосферно влияние, поглъщане от нецелеви животни и изпускане в околната креда. Инспектирайте нападнатия от гризачите район и поставете кутиите с примамка в близост до техните дупки, покрай техните обичайни пътеки и върху най-гъсто населените площи.

Препоръчителните разходни норми са:

Домашна мишка: 2 предварително претеглени дози (40 g) от примамката на всеки 100 квадратни метра.
Сив плъх: 3-5 предварително претеглени дози (60-100 g) от примамката на всеки 100 квадратни метра.
Черен плъх: 3-5 предварително претеглени дози (60-100 g) от примамката на всеки 100 квадратни метра.

Още по темата:  Сенсор

Маркирайте обработените площи, като ясно обозначите опасността от отравяне и необходимата първа помощ.
Сменяйте примамката в контейнерите всяка седмица, ако това е необходимо. Отстранявайте мъртвите гризачи възможно най-бързо и ги изхвърляйте съгласно действащите нормативни разпоредби. Този продукт не е предназначен за непрекъснато използване; обработката трябва да бъде с разчет да продължи в течение на максимум 6 седмици. В края на обработката отстранете контейнерите и изхвърлете всички останали примамки в съответствие с действащите нормативни разпоредби. Прочетете внимателно информационния лист за безопасност.

Производител: I.N.D.I.A. Италия

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg