„Плъхове нападат балите“, в. „Нощен труд“

„Срещу вредителите има и Гарант“, в. „Пари“