Ротрин 200

Ротрин 200
Ротрин 200

СПЕЦИФИКАЦИИ
Активни вещества:
Циперметрин: 20%
Емулгатори: до 100.0%

ОПИСАНИЕ
Препаратът е емулсионен концентрат, който при употреба се разрежда с вода.

УПОТРЕБА
Препаратът е емулсионен концентрат, който при употреба се разрежда с вода или нафта. Прилага се за вътрешна и външна обработка чрез напръскване. При вътрешна обработка ( помещения, повърхности) срещу мухи и хлебарки , помещенията се освобождават от хора , животни, домашни любимци и се изнасят/покриват храни, напитки ,съоръжения. След напръскване, помещенията се затварят за 1-2 часа и се проветряват в продължение на 2 часа.

Стандартни работните разтвори: 0.1% – 0.5%( 10-50 мл препарат /10л вода).

Разходна норма за борба с комари, мухи, папатаци и др.:

Топъл аерозол наземно
1:250 с нафта или масло при разход 5л р-р/Хектар
Студен аерозол наземно:
1:25 с нафта или масло при разход 0,5л р-р/Хектар
Авиационно с УЛВ техника:
1:25 с вода при разход 0,5л р-р/Хектар
Разходна норма за борба кърлежи: – 20мл в 20л вода за Декар

За остатъчна активност срещу мухи и хлебарки се препоръчва 0.5% работен разтвор, при разходна норма 1л/10-15 m2 площ.

Третирането може да бъде повторено при необходимост след около 20-22 дни.

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg
Още по темата:  Фикам 80ВП