Бълхи – Ctenocephalides canis

Бълхи
Бълхи

Бълхи

Бълхите са безкрили кръвосмучещи насекоми. Известни са около 1500 вида. Най-разпространени у нас в населените места са котешката – Ctenocephalides felis , кучешката — Ctenocephalides canis и човешката бълха — Pulex irritans, а сред дивите гризачи — Ctenophtalmus agyrtis.

Бълхите паразитират по диви бозайници, птици и човек, Биологията им се характеризира с две среди н а живот. Възрастната е свързана с гостоприемника и външната среда, а предимагиналните фази — с микроклимата на биотопа (дупки на гризачи, жилища н а човек и др.). Женските снасят яйцата си в гнездата, по козината на гостоприемниците и т. н. Броят на яицата е от 100 до 1000 при различните видове. От яйцата се излюпва червеобразна ларва, която преминава през три стадия, образува пашкул, в който какавидира, и накрая се превръща в имаго. Развитието на яйцата става за 2-3 седмици, в зависимост от условията.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg