Клодан - Д

КЛОДАН – Д

КЛОДАН – ОПИСАНИЕ Универсален дезинфекционен препарат с широкоспектърно бактерицидно, фунгицидно действие.