Маларийни комари – Anopheles sp.

Маларийни комари
Маларийни комари

Маларийни комари

По целия свят са разпространени около 300 вида комари от подсем. Anophelinae .От тях около 60 вида са преносители на малария. У нас се срещат 7 вида от род Anopheles ,като само 3 от тях са преносители на малария.

Развитието на комарите преминава през 4 фази, като първите три фази протичат във водна среда, а последната /имаго/- на сушата. Женските снасят яйцата си поединично върху повърхността на водата. Подходящи за развитието на маларийните комари са малки водоеми със стояща или бавнотечаща вода със защитени от вятър или обрасли с растителност брегове, които са добре осветени и огрявани от слънцето.В зависимост от температурата ларвите се излюпват за 2-8 дни. Ларвите на маларийните комари заемат хоризонтално положение спрямо водната повърхност.Хранят се чрез активна филтрация на водата, като поемат всички плаващи и разтворени във водата частици / бактерии, протозои, дребни водорасли, растителни и животински остатъци и др./.След 4-10 дни ларвите какавидират. Какавидите не се хранят, а живеят за сметка на натрупаните хранителни вещества.За 2-4 дни в тях се оформят органите на възрастния комар. Новоизлюпените комари са бавноподвижни и остават на повърхността на водата или кацат по близката до водоема растителност.След 2-3 дни те започват да се роят и се извършва оплождането. Оплодените женски остават няколко дни в растителността за доузряване на яйчниците им , след което започват да търсят гостоприемници да смучат кръв, която е необходима за узряването на яйцата.

Маларийните комари са преносители на причинителите на голям брой вирусни, бактериални, протозойни и хелминтни заболявания, сред които малария, енцефалити, хеморагични трески, туларемия и др.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg