Мравки – Monomorium pharaoni

Мравки
Мравки

Мравки

Мравките са голяма група, наброяваща над 6000 вида от 340 рода. Разпространени са почти навсякъде, като някои видове са тясно свързани към помещения — жилища, хранителни обекти и др. Най-често срещан синантропен вид е Monomorium pharaoni.

Мравките водят колониален начин на живот. Те изграждат мравуняци в мазетата или около жилищата. В тях има мравки май ки и работнички, к ои то изхранват колонията и са безполови.

Работничките са 1,7 -2,3 мм дълги със златистожълт цвят. Колониите могат да достигнат много висока численост. Ежегодният им прираст е от 500 до 30 000 индивида. Мравките се предвижват много лесно и бързо от едно място на друго, като използуват различни комуникационни съоръжения, както и стълбища или външни те стени на сградите при топло време.

Женските снасят яйца, от които се излюпват белезникави ларви без крака. Развитието от яйца до възрастно протича за 36—39 дни и е в зависимост от температурата и храната .

Фараоновите мравки са всеядни. Предпочитат месни, тестени, захарни и други хранителни продукти. Мравките са проблем в някои болници, където се хранят главно със секрети от рани, храчки и др. битови отпадъци.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg