Насекомите и гризачите в дома

Борбата с мухите, бълхите, дървениците, хлебарките, въшките, мишките и плъховете трябва да се съчетае с поддържането на жилищните и сервизните помещения в изправност и ред. Хранителните остатъци трябва да се събират в плътно затварящи в пластмасови кофи с капак и да се изсипват в кофите за смет ежедневно.

Най-добрата защита срещу бълхи, въшки, дървеници е личната хигиена, редовното почистване на жилището, проветряването на помещенията.

Средствата за борба срещу насекоми (инсектициди) и дезинфекционните средства се пускат в продажба във вид на прахове, емулсии, таблетки и аерозоли в туби под налягане. Върху етикетите или в инструкциите, приложени към опаковките им, са дадени подробни указания против какви насекоми е предназначено средството, как и какви места в жилището могат да се обработват и какви предпазни мерки трябва да се вземат за безопасното им използуване.

Тук ще изложим основните правила, които трябва да се спазват при употребата на инсектицидите:

1. Преди да се започне работа, от помещенията трябва да се изведат децата. Не бива да остават и възрастните, които не вземат участие в обработката. Кучета, котки и други домашни животни, птици и малки аквариуми трябва също да се изнесат.

2. Изключват се електрическите печки, ютии, газ и др., отваря се прозорецът. Ако не е възможно да се изнесат, хранителните продукти се прибират в плътно затварящи се шкафове, в хладилника или се увиват в полиетиленово платно, алуминиево фолио или други подходящи материали.

3. Посипват се или се напръскват само онези места в жилището, които са посочени в упътването към препарата. Отровните примамки за хлебарки, мухи, мравки и други насекоми се поставят на места, недостъпни за деца и домашни животни.

4. През време на обработката не бива да се пуши, да се яде и пие каквото и да било. Обезателно трябва да се използуват лични средства за защита — гумени ръкавици, марлена превръзка на устата или носа. Помещението се затваря.

5. След обработката незабавно трябва да се измият ръцете и лицето с хладка вода и сапун, а устата да се изплакне с вода.

6. Когато обработката е завършена, помещенията трябва да се проветрят, докато миризмата на препарата изчезне напълно. Полепналите по повърхността на предметите и пода остатъци от него да се отстранят незабавно или в срока, посочен на опаковката.

7. Съдовете, в които е бил разтворен или държан препаратът, трябва грижливо да се измият с гореща вода и сапун.

8. Инсектицидите се съхраняват на места, недостъпни за деца и животни, далеч от хранителни продукти и вода за пиене и готвене.

9. Бъдете внимателни! Всяко нарушение на правилата за използуване на инсектицидите може да има вредни последици върху здравето!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg