Сенсор

СЕНСОР
СЕНСОР

Сенсор

Сенсор – СПЕЦИФИКАЦИИ
Опаковка: 3 кг

ОПИСАНИЕ
Сенсор е нетоксична хранителна примамка в 15 гр. пакетчета. Това е балансирана смес от хранителни съставки, която се срещат в хранителната диета на гризачите, за мониториг на предпочитаните от тях места.

УПОТРЕБА
Употребата на СЕНСОР е ефективна и безвредена при мониторинг на местата, които се посещават от гризачите. Благодарение на своите характеристики, СЕНСОР помага да се изпълнят изискванията на процедурите по НАССР и е средсво за Интегриран Пест Контрол.

СЕНСОР е подходящ за използване във всички места, където храната се приготвя, съхранява и пакетира, като се поставя в метални или пластмасови хранилки.Той не съдържа никакви отровни или опасни да здравето компоненти и не изисква регистрация в МЗ.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg