Солфак EW 050

Солфак
Солфак
  • Доказана формула на основата на цифлутрин.

Контрол на широк спектър от насекоми:

  • Съдържа цифлутрин – силен биоцид, от групата на синтетичните пиретроиди с широк спектър на действие.

Остатъчна активност:

  • Цифлутринът е светлоустойчив и показва отлична остатъчна активност.
  • Атрактивен за употреба.
  • Не е класифициран от ЕС като отровен.
  • Био-разградим. Не замърсява околната среда.
  • На основата на вода, с минимално количество органичен разтворител за минимален риск от повреждане на повърхности.
  • Не оставя петна, не цапа и е без миризма.
  • Пиретроидна формула с висока ефективност.

Solfac® EW 050 е емулсия масло във вода, която съдържа 5% цифлутрин. Емулгаторите във формулата капсулират активната съставка и малко количество разтворител. Резултатът е безмирисна течна концентрирана формула с много малък капацитет на дразнене. Няма възможни органични разтворители, които да направят формулата да мирише, да прави петна или да е запалима. Когато се прилага върху повърхности, емулсията се разкъсва и оставя филм от инсектицид, който е невидим и според естеството на повърхността може да се стегне на повърхността или да се абсорбира. Той е изключително подходящ за чувствителни зони, например ресторанти и болници. Solfac® EW 050 контролира насекомите бързо чрез пряко пръскане и остатъчна активност. Той прониква през кутикулата на насекомото бързо и предизвиква объркване, обръщане и унищожаване.

Начин на приложение: Разтворете 20 мл от препарата в 5 л вода и посредством пръскачка обработете заразената площ. Този разтвор е достатъчен за 100 кв. м.

Производител: BAYER- Германия

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg