Бандит 10 EW

Бандит 10 ЕВ
Бандит 10 ЕВ

Инсектицид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, бълхи, кърлежи, комари, мухи. За употреба вътре и около жилищни, обществени, производствени и промишлени сгради, включително и болници (без отделенията с лежащо болни), ресторанти,кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, складове, кланици,сметища, кофи за смет, около торища и др. За употреба върху хоризонтални и вертикални повърхности, където насекомите могат да почиват (без тези, върху които се приготвя храна).За площно третиране срещу бълхи и кърлежи.

Вид на биоцидния препарат: течен; микроемулсионен концентрат.

Опръскване срещу хлебарки, кърлежи, комари, мухи: При ниска заселеност се обработва с 0.8 % разтвор (разреждат се 40 мл препарат в 5 л вода – 0.08 % концентрация на активното вещество). При висока заселеност се обработва с 2 % разтвор (разреждат се 100 мл препарат в 5 л вода – 0.2 % концентрация на активното вещество). Разходна норма 5 л/100 м².

Опръскване срещу бълхи: Преди третирането, почистете добре с прахосмукачка цялатаплощ, извадете торбичката от прохосмукачката и я запечатайте в полиетиленов плик преди да я изхвърлите. Напръскайте килимите и меката мебел, включително и долната част на тапицираните възглавници, както и местата, където лежат домашните любимци с 0.4 % разтвор (разреждат се 20 мл от препарата в 5 литра вода – 0.04 % концентрация на активното вещество). Разходна норма 5 л/100 м².

Площно третиране срещу кърлежи и бълхи: Обработват се тревни площи, паркове, алеи,градски градини, пасища, ниска растителност и др. в местата с установена инвазия на кърлежи и бълхи. Преди обработките площите задължително да се окосят. При опръскване с гръбна моторна пръскачка се обработва с 1 % разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 4 л вода – 0.1 % концентрация на активното вещество), при разходна норма 4 л/дка. При опръскване с прикачна пръскачка с щанга или маркуч с пистолет се обработва с 0.2 % разтвор (разреждат се 40 мл от препарата в 20 л вода – 0.02 % концентрация на активното вещество), при разходна норма 20 л/дка. Обработката се повтаря след 7 дена. Втората обработка се препоръчва, за да се унищожат и ларвите, които ще се излюпят от евентуално наличните яйца по време на първата обработка, тъй като пиретроидните биоциди имат кратък остатъчен ефект в природата (24 часа).

Производител: Трансхем

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg