» Сертификат от CEPA – Изисквания и компетентности за предоставяне на Услуги по пест контрол

» Сертификат за членство в “Асоциация на частните собственици…

» Свидетелство за марка

» EN ISO 9001:2015

» ISO 14001:2015

» BS OHSAS 18001:2007

» Политика по управление ISO 9001

» ISO Сертификат I.N.D.I.A

» Свидетелство за правоспособност на технолог обгазител

» Удостоверение за притежание на професионална подготовка за водене на…

» Удостоверение за участие в курс за съвременни изисквания за внос…

» Сертификат за членство в Българска Пест Контрол Асоциация

» Лиценз за търговия с продукти за растителна защита …