Бета кутия за гризачи

Бета кутия за гризачи
Бета кутия за гризачи

Бета кутия за гризачи

Бета кутия за гризачи – ОПИСАНИЕ
Дератизационна кутия за мишки и плъхове. Кутиите са идеални за външна дератизация. Могат да бъдат използвани и в помещения, където няма специфични изисквания, относно безопастността на производството и не се допуска залагането на отровни хранителни примамки.

ПРЕДИМСТВА
• Заключващ се капак
• Удобна за залагане на различни формулации хранителни примамки /паста, восъчни блокчета, пелети, насипни примамки-напр. житни и др./
• Изработена от твърд и здрав материал
• Пригодена за закрепване към под и стена

УПОТРЕБА

Дератизационните кутии се разполагат близо до:

• врати и процепи
• около сградата на предприятията, с цел изграждане на защитна бариера срещу гризачи
• складове за суровини и готова продукция
• хранилища
• в областите за преработка на суровини
• в тревните площи и др.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg