Дилор Еър – Инсектициден аерозол срещу летящи насекоми

Дилор Еър
Дилор Еър

Наименование на активното вещество:
ПЕРМЕТРИН 95% – 0.25g / 100 g ( 0.25% ),
ТЕТРАМЕТРИН 94% – 0.04g / 100 g ( 0.04% ),
ПИПЕРОНИЛ БУТОКСИД 94% – 0.08 g / 100 g ( 0.08% ),

Област на приложение: за борба с летящи насекоми в битови помещения.

Категория на потребители: масова.

Вид на биоцидния препарат:течност/аерозол.

Начин на употреба:
Дръжте спрея далече от лицето. Затворете вратите и прозорците. Не се налага да пръскате директно върху летящите насекомите. Аерозолната форма създава възможност инсектите за умират, само при пръскане във въздуха. Не пръскайте срещу тапетите и пръскайте най-малко на един метър разстояние срещу други повърхности и стени.

Разходна норма: 8-10 sec/ 30m3
Производител: DILOR Ltd.

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.docx)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg