ZZ COOPERMATIC FLYKILLER – Инсектициден аерозол срещу летящи насекоми

Дилор -аерозор срещу мухи и комари
ZZ COOPERMATIC FLYKILLER – Инсектициден аерозол срещу летящи насекоми

Наименование на активното вещество:
Пиретрини и пиретроиди– 1,67%
Пиперонил бутоксид -11,1%

Област на приложение: За борба с летящи насекоми в битови помещения (заведения, складове, фоайета, хижи, гаражи, сгради с обществено предназначение).

Категория на потребители: масова.

Вид на биоцидния препарат: течност/аерозол.

Начин на употреба:
ZZ COOPERMATIC FLYKILLER е аерозолен инсектицид,
който унищожава мухи, оси, комари, винарки в закрити помещения.
Препаратът съдържа голям процент естествени пиретрини и пиретроиди, което го прави високо ефективен против летящи насекоми и максимално безопасен за хора и животни.

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.docx)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg