Феромон за Гъботворка – Lymantria dispar

Феромон за Гъботворка
Феромон за Гъботворка

Феромон за Гъботворка

ОПИСАНИЕ
Гостоприемници на гъботворката у нас са Quercus spp., Carpinus betulus, C. orientalis и др.

УПОТРЕБА
Капаните се разполагат на височина до 1,30 м. За мониторинг на активността и числеността на Гъботворката са достатъчни до 10 броя капани за 50 ха. горски масив.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg