КЛЕРАТ – восъчни блокчета (20 гр.)

КЛЕРАТ
КЛЕРАТ

КЛЕРАТ –восъчни блокчета 20 гр.

Съдържание: 0,05% Бродифакум
Klerat® е високоефективен, универсален родентицид в една доза, предназначен за професионалисти. Като осигурява мощното действие на бордифакум, Klerat® гарантира контрол и над резистентните популации плъхове, като води до изключителни резултати, всеки път. Само една доза е достатъчна за да убие ВСИЧКИ плъхове и мишки. Ефективен срещу всички гризачи, резистентни на антикоагуланти. Изисква използване на по-малко примамка и по-малко труд от повечето родентициди.

Как да използвате Klerat

Примамките Klerat трябва да бъдат поставени веднага щом бъдат забелязани следи от гризачи. Забавянето на третирането води до по-трудно справяне с проблема. Провеждането на програма по унищожаване на гризачите в последствие, винаги отнема повече време и изисква по-големи разходи, като в същото време гризачите нанасят и допълнителни щети.

Klerat, със своето действие чрез само едно хранене, може да елиминира бързо и ефективно съществуващите популации от плъхове. Примамките Klerat могат да бъдат използвани превантивно в подходящо разположени места за поставяне на примамки, за предотвратяване на възникването на популации вредители.

Импулсно използване на примамка: Ефективен контрол на всички гризачи Klerat убива гризачите след единично изяждане само на няколко грама примамка. Тъй като действието на примамката трае няколко дни и тя има отлични вкусови качества, гризачите продължават да консумират наличната примамка, докато умрат.

За постигане на възможно най-ефективна програма за контрол и намаляване на общото количество на използвания Klerat се препоръчва прилагане на техниката за “импулсно използване на примамка” при всички разновидности на препарата. Тази техника е особено полезна при използване в селското стопанство.

При този процес, малки количества примамка се поставят на интервали от по една седмица. При първото поставяне (или „импулс“), примамката може да бъде изцяло изконсумирана от гризачите, но не трябва веднага да бъде заменяна с нова – вместо това, на гризачите, които са изяли първата примамка се дава време да умрат.

Чак след това се поставя нова примамка за гризачите, които не са яли от първия „импулс“. Процесът се повтаря докато изчезнат всякакви следи от наличие на гризачи. Обикновено два до три импулса се оказват достатъчни. Видът на избраната примамка Klerat трябва да е подходящ за конкретната ситуация и използвани техники за поставяне на примамка.

Опаковка: 5 кг.
Производител: Syngenta, Швейцария

» Информационен лист за безопасност (.pdf)

» Санитарно разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg