Куик Байт

Куик Байт Спрей
Куик Байт Спрей

Куик Байт Спрей – Съдържание
имидаклоприд (10%) неоникотиноиден инсектицид феромон- Мускалур Bitrex за предпазване от случайно поглъщане от хора вкусов агент (LEJ 179).

ОПИСАНИЕ
Предимства:

• Отлично действие върху мухи, устойчиви на пиретроиди и органофосфорни препарати

• Бърз начален ефект на унищожаване и остатъчна ефективност до 6-8 седмици.

• Един единствен ефективен продукт с няколко приложения. QuickBayt® spray е подходящ за употреба в широк кръг обекти (например животновъдни ферми, сметища, пазари) и е ефективен срещу мухи с устен апарат – хобот от лижещ тип (например Musca domestica, Fannia canicularis, Calliphora spp., Lucila spp., Drosophila spp.)

• По-малко притеснения поради по-малко третирания. QuickBayt® spray има дълготраен ефект и само 2-3 третирания са достатъчни за покриване на целия сезон.

• QuickBayt® spray е със силно привлекателна формула и не е необходимо да се покрива изцяло и напълно площта за предпазване, което води до спестяване на продукта и по-малко работа.

• Може да бъде използван алтернативно като се прилага чрез намазване.

• С подобрена безопасност – съдържа Bitrex за предпазване от случайно поглъщане от хора.

УПОТРЕБА
1. Приготвяне на разтвора за пръскане

• Разтворете 250 г QuickBayt® spray в 2 л вода за 100 м2 пространство на пода на помещението. Това ще позволи да се напръска 30 до 60% от площта на стените.

• Напръскайте повърхността в местата, където се събират мухи. Напръсканите ленти /зони/ лентовидни зони/ не трябва да надвишават 10х30 cм. QuickBayt spray може да се прилага в присъствие на животни, но в места, недостъпни за тях. Приложете отново в случай, че нападението на мухите надминава приемливия праг, обикновено на всеки 4 – 6 седмици.

2. Приготвяне за прилагане чрез намазване

• Смесете 250 г QuickBayt® spray с 200 мл вода

• Разбъркайте добре до пълно хомогенизиране

• Използвайте четка за боядисване за нанасяне на сместа на тънки слоеве по подходящи повърхности, особено там, където се събират мухи.

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg