Rateko B – Дератизационен тунел

Ратеко Б - дератизационна кутия за плъхове и мишки
Ратеко Б – дератизационна кутия за плъхове и мишки

Дератизационен тунел – ОПИСАНИЕ
Дератизационните тунели се използват за залагане на отровни хранителни примамки срещу гризача в обектите от хранително-вкуховата промишленост, болници, заведения за обществено хранене складове, животновъдни ферми и др.

УПОТРЕБА
Дератизационните кутии и тунели не позволяват на гризачите да разпиляват отровните примамки и минимизират риска от замърсяване с пестициди на околната среда и продукцията; защитават примамките от вредни външни влияния – влага, прах и др. и запазват за по-дьлго време тяхната атрактивност; ограничават достъпа на деца и домашни животни.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg