Уред за измерване UV- А- лъчи

UV-A Метър
UV-A Метър

UV-A Метър – ОПИСАНИЕ

Разпоредбите задължават собствениците на търговски площи да покажат, че са взели всички възможни предпазни мерки, да предотвратят замърсяването на хранителни продукти с летящи насекоми. Имайки това в предвид фирмите, както и някои домашни потребители използват капани, използващи UV светлина- инсектицидни лампи.

Не всички произведени UV тръби обаче, имат добра ефективност през цялата година.

Тъй като UV светлината е невидима за човешкото око, за потребителя остава проблема, да прецени, дали уредите за борба с летящи насекоми работят правилно и дали изпълняват изискванията на разпоредбите.

UV-A Метъра използва набор от LED индикатори за да може бързо и ясно да покаже:

● състоянието и качеството на изходната UV мощност на съществуващите тръби в капаните за летящи, показвайки дали те работят на максималните си възможности, дали се нуждаят от подмяна или са преминали полезното си време на работа.

● да се използва като ефективин инструмент за измерване и оценка на количеството околна UV-A светлина за да се установи оптималното място за поставяне на нов UV-A капан.

УПОТРЕБА
ПОДМЯНА НА ТРЪБИТЕ ВРЕМЕ / ЧЕСТОТА

Повечето от тръбите в UV- уредите за борба с вредителите се подменят в началото на сезона на насекомите, но с цел да се поддържа задоволително ниво на защита, някои UV тръби може да се нуждаят от подмяна повече от веднъж годишно, особено когато:

● Пикът на популацията на видовете насекоми е късно през сезона

● Капаните са с лоши параметри

● Капаните са лошо разположени

● Околната UV-A светлина намалява ефективността

● Рискът от замърсяване чрез летящи насекоми продължава и през есента (или и след нея)

● Контролът на насекомите е критично важен, т.е. обработка на храни, фармацевтични заводи, болници, хранително-вкусови предприятия, магазини и т.н. Здраво конструирания UV-A метър е проектиран за удобство на потребителите. Размерът му е като на мобилен телефон, може да се носи удобно и има ремък за лесна употреба при трудни ситуации, напр. на върха на стълба.

» Инструкция за работа (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg