ВектоБак 12 АС

dimilin

АДВ: Бацилус турингиензис, подвид Израелензис 11,61% – спори и кристали.
Вид на биоцидния препарат: СК – Суспензионен концентрат, течност 5-те протейна, които съдържа ВектоБак 12 АС попадат в стомаха на ларвата чрез хранене. Алкалната среда и ензимите, съдържащи се в стомаха, предизвикват нарастването на спорите и водят до разрушаване на клетките и перфорация на стените на стомаха. След разрушаването на стомаха ларвата спира да се храни и умира в рамките на 1-2 дни. Бацилус турингиензис, подвид Израелензис не е активна в „кисела среда“, какъвто е стомахът на животните и хората и поради това тя е безвредна за тях.
Приложение: За борба с ларви на комари в блатисти местности, временни водни басейни, отпадъчни води и накали на пречиствателни станции, селскостопански и градски напоителни системи, оризища и други водни площи. Не се препоръчва приложение в течащи води.
Начин на употреба:
Разрежда се с вода, в съотношение максимум 1:10. Третирането може да се извършва чрез пръскане с наземна или авиационна техника.
– При чисти води се прилага 50мл от препарата на дка, разреден в необходимото количество вода.
– При мръсни води се прилага 100мл от препарата на дка, разреден в необходимото количество вода.
Достъп на хора и животни до третираните зони: няма ограничения.
Безвреден за бозайници, птици и риби. Не е опасен за полезната ЕНТОМОФАУНА И ПЧЕЛИТЕ.
Опаковка: 10л.
Производител: KNE CERTIS

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg