Бактерицидна лампа Garant AirBox, модел 215

GARANT AIRBOX™ Модел 215 представлява апарат за стерилизация на въздуха чрез ултравиолетови лъчи, производство на Jessy Ltd. Въздушния поток циркулира във вътрешността на корпуса и се облъчва от ултравиолетови лампи, докато преминава през лабиринт от защитени канали, съставляващи патентованата многоетапна каскадна система – (UV-CHRIS). Благодарение на тази уникална система, въпреки малките си размери, апарата осигурява висока степенна пречистване на въздуха в помещението. Сравнително простата конструкция в съчетание с малкия набор съставни елементи, осигуряват постоянна и надеждна работа.

UV-CHRIS (UltraViolet – Coil High Reflecting Irradiation System) е патентованата система за усилено ултравиолетово облъчване на преминаващ въздух. Системата достига мощност на облъчване до 400%, сравнено с тази на традиционните устройства с линейно движение на въздушния поток. Използват се широко известните свойства на ултравиолетовата радиацията – UV-C при 254 нанометра и по-специално, свойството да денатурира генетичния материал на облъчените клетки на всеки вид микроорганизъм във въздуха (бактерии, микроби, плесени, вируси), чрез деактивиране.

Атмосферният въздух се довежда в устройството чрез безшумен аксиален вентилатор и се подлага на интензивно UV-C лъчение в многоетапната каскадна система. След като е стерилизиран преминаващият въздух се отвежда обратно в околната среда. Действието на ултравиолетовите лъчи е изолирано вътре в GARANT AIRBOX™ Модел 215, което предотвратява разпространението на опасните UV-C лъчи в околната среда и премахва нежеланите, вредни за здравето ефекти.

Устройството e предназначено за употреба в медицинските центрове, болници, поликлиники, звена за спешна и неотложна помощ, операционни, манипулационни, кабинети, стоматологични кабинети, стерилизационни блокове, диагностични и лабораторни помещения, детски и учебни заведения, чисти производствени помещения, кухни, хранителни блокове и всички места, където има потенциална опасност от пренасяне на инфекции по въздух.

Може да работи продължително време в зависимост от обема на помещението,
независимо от присъствието на хора: никакво излъчване в действителност не може да засегне очите и кожата, тъй като ултравиолетовото облъчване се осъществява вътре в устройството. За разлика от познатите системи с UV-C лъчения за стерилизация, предназначени за монтаж на стена, това устройство гарантира пълна безопасност по време на употреба, както за персонала така и за пациентите.

UV-CHRIS (UltraViolet – Coil High Reflecting Irradiation System) е нова, система за многоетапно усилено ултравиолетово облъчване на преминаващ поток въздух, до четири пъти по-интензивно в сравнение със стандартните устройства с линейно движение на потока. Благодарение на нея 30-вата мощност на облъчване се прилага по протежение на дължина над 1.2 линейни метра, с експозиция на въздуха в пряк контакт на лампите, позволява да се елиминират до 99.99% от наличните във въздуха микроорганизми. Тази система съчетава оптимална работа с невероятно малки размери: ширина 45 см, височина 18 см, дебелина 10 см, които позволяват тяхното инсталиране във всякакви помещения. Безшумен аксиален вентилатора, не изискващ каквато и да било поддръжка, с размер 120 мм и реален капацитет от 40 м³/ч., гарантират непрекъснатата смяна на въздуха. За да се осигури оптимален режим на стерилизация на въздуха на всеки час, следва да се използва по едно устройство на всеки 50 м³ При по-големи обеми, всяко следващо устройство следва де се поставя в срещуположната страна на помещението.
Устройството се нуждае само от включване в електрическата мрежа и може да бъде инсталирано на стената на височина 2,5 метра, за няколко минути.

Постоянната стерилизация на въздуха намалява концентрацията на микроорганизми в околната среда независимо от присъствието и дейността на хора в помещението. Това позволява постоянен контрол на замърсяването във всяка критична точка. Системата премахва всички видове вируси, включително CHIV, HBV, TBC, SARS, бактерии, микроби, микроорганизми, плесени и спори.
Благодарение на патентованата система UVCHRIS ултравиолетовото облъчване е изключително ефективно, в резултат на директния контакт на въздуха с високоефективни открити UVC лампи на разстояние само 2.5 см от точката на излъчване. Тази “многостепенна каскадна система” гарантира мощно действие на ултравиолетовите лъчи от близко разстояние в “канал” с обща дължина повече от 2.5 м. Качеството на лъчението и времето на експозиция гарантират унищожаването на всички намиращи се във въздуха микроорганизми, във всяко помещение.
Апарата не използва каквито и да било химически вещества.

Функциониране с течение на времето.

Поддръжката е минимална: смяна на UV-C лампите на всеки 8 000 часа, т.е. на всеки 2 години при дневна употреба или на 1 година за непрекъсната денонощна употреба. Лампите и стартерите се сменят изключително лесно, само за няколко минути, като оригинални резервни части са обозначени с гаранционен етикет на производителя.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg