Garant-Airbox

Garant Airbox

Общо описание Garant Airbox™ представлява апарат за стерилизация на въздуха чрез ултравиолетови лъчи, производство на Jessy Ltd.