Феромон за малка зимна педомерка – OPEROPHTHERA BRUMATA

Малка зимна педомерка Малката зимна педомерка е доста опасен вредител и нанася много щети. Намножи ли се в по-големи количества, опустошава цели дървета. Напада повече от 70 вида растения –… Прочети повече

Процепен капан за корояди – срещу горски вредители

Процепен капан за корояди Общото наименование “Корояди” обхваща група дребни бръмбарчета, с късо кафяво или черно сбито тяло и без хобот, които нападат овощните дървета и издълбават ходове в стъблата,… Прочети повече

Феромон за Зелена дъбова листозавивачка – Tortrix viridana L.

Феромон за Зелена дъбова листозавивачка ОПИСАНИЕ Гостоприемници на Tortrix viridana L. са видовете от род Quercus. УПОТРЕБА Капаните се разполагат на височина до 1,50-2 м. , като за мониторинг са… Прочети повече