Процес на Дезинсекция

Една от важните дейности, свързани с добрата хигиена в бита, е процесът на дезинсекция. За да живеем в чиста и здравословна среда, се налага ежедневно да поддържаме висока хигиена. Дезинсекция, това е пакет от мерки за отстраняване на насекомите. Дезинсекция е необходима регулярно, през определен период от време, независимо от останалите дейности по почистване на околното пространство. Това важи с особена сила за помещения, в които не се влиза често. Дезинсекция в тях предотвратява разпространението на вредителите.

Дезинсекция често се налага, когато в сградата има предпоставки за завъждане на разнообразни дребни гадинки. Такива предпоставки се създават при наличие на повече ламперии, при помещения, съхраняващи хранителни продукти, при помещения, по-рядко посещавани и почиствани като складове, мазета, тавани и др. В тези случаи една качествено изпълнена дезинсекция решава генерално проблема със завъждането на различни видове насекоми и възстановява хигиеничната среда.

Фирма “Гарант Пест Контрол” предлага качествена, ефективна и безопасна за човека дезинсекция. Нашата дезинсекция е безобидна за човека и неговите запаси, но е абсолютно безпощадна към вредителите.

Самата мисъл за размножаването на различни насекоми в близост до наша собственост, особено хранителни продукти, ни натоварва с отрицателни емоции. Не се съсредоточавайте върху тях! Изхвърлете ги от ума си! Дезинсекцията, която предлагаме, цели да освободите мислите си в друга, положителна посока. В посока на чистотата, която носи спокойствие и здраве.

Предлагаме дезинсекция, която убива всички вредители и осигурява чистата среда. Това е дезинсекция, която елиминира насекомите и техните яйца завинаги. След дезинсекция от фирма “Гарант Пест Контрол” и най-старият склад заблестява от чистота, а хигиената на околната среда рязко се повишава.

Заради сигурността и категоричния силен почистващ ефект ние предлагаме дезинсекция на разнообразни обществени заведения – болници, заведения за обществено хранене, детски заведения, обществени плувни комплекси, дори басейни с питейна вода.  След приключване на нашата дезинсекция чистотата е възстановена до абсолютния максимум.

Фирма “Гарант Пест Контрол” работи с най-добрите препарати и техника в тази специфична област. Това е и една от причините да заемаме челно място сред водещите фирми за борба с вредителите. Притежатели сме на редица международни признания във връзка с нивата на безопасност, чистотата и хигиената, които осигуряваме. Затова за дезинсекция ни се доверяват големи компании от сферата на хранително-вкусовата промишленост, туризма и различни видове производство. Извършваме дезинсекция и на административни учреждения.

Нашата дезинсекция не е просто борба с вредителите. Тя е обещание за окончателна победа и за кардинално решаване на проблема. Дезинсекцията за нас трябва не просто да ограничава за известно време размножаването на вредители, а да направи така, че да забравите за тях.