Борба срещу хлебарките

В жилището се срещат два вида хлебарки: кафяви и черни. Те обитават предимно тъмните места в помещенията, первазите, цепнатините по подовете и др. Хранят се с хляб, месо, плодове, сирене, хартия, кожени остатъци и други, към които се насочват по миризмата. Те могат да бъдат преносители на стомашно-чревни заболявания.

Борбата с хлебарките се води много трудно, особено в многоетажните домове, тъй като те пропълзяват от един етаж в друг. За да се унищожат, борбата с тях трябва да се води едновременно във всички жилища, като се прибегне до услугите на специализираните служби.

За да се избегне нашествието на тези вредни насекоми, трябва преди всичко да се поддържа чистота в жилищата — да се събират и изхвърлят всички хранителни остатъци в специални за целта затворени съдове, които трябва своевременно да се изпразват, промиват с гореща вода и дезинфекцират.

При почистването и ремонта на жилището е необходимо грижливо да се запълват всички пукнатини по подовете, между дъските, по стените и первазите, около отоплителните и канализационните системи и др. Препоръчва се също през студени зимни нощи да се отварят прозорците на кухнята, тъй като хлебарките при ниски температури не са активни, а при минус 8°С загиват.

Най-ефикасен начин за решаване на проблема с хлебарките е да се извика специализирана фирма. Такива има достатъчно в интернет.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg