Дървеници – Сimex lectularis

Дървеници
Дървеници

Дървениците са малки нощни насекоми от семейството на Паразитните дървеници. Тези насекоми се хранят с човешка кръв или тази на всички останали топлокръвни същества.
Дървениците са най-приспособимите към човешките условия на живот насекоми. Затова те са разпространени по целия свят.

Дървеници
Дървеници

Анатомия
Дървениците са червеникави на цвят с плоско тяло и без крила. Достигат размери до 4 – 5 мм. Дървениците не са от най-бързите и пъргави насекоми и трудно избягват от някой, който иска да ги убие.

Хранене
Дървениците са най-активни по времето преди изгрев слънце. Въпреки че дървениците могат да живеят по около 12 – 18 месеца без храна, те търсят кръв на всеки 5 до 10 дни. Масови нахлувания от дървеници са много често трудни за забелязване. И често се случва да минава доста време, докато гостоприемниците разберат, че имат „гости”. Самите ухапвания могат да се усетят часове след извършването им.
Грешно се смята, че мръсотията привлича дървениците. Истинската причина за тяхното привличане е топлината на тялото на хора и животни и въглеродния диоксид, а не мръсотията. Но все пак доброто почистване, заедно с необходимите препарати ще помогнат за борбата с дървениците.

Възпроизводство
Женските дървеници раздат до 5 яйца на ден, като през целия си жизнен цикъл те имат около 500 раждания. Яйцата на дървениците са с размери от около 1мм и са снежно бели. Като малките им се излюпват след една – две седмици. Новоизлюпените дървеници започват да се хранят веднага след излизането си на бял свят. Бебетата дървеници преминават през 5 стадия, докато стигнат до зрялост. Като трябва да се хранят поне веднъж на всеки от стадиите. И при стайна температура са необходими около 5 седмици, за да премине малката дървеница в голяма възрастна дървеница.

Дървеници
Дървеници

Ухапвания
В повечето случаи от едно леко ухапване се получава малко, твърдо, подуто място от кожата, което в следствие обаче причинява сериозни сърбежи с действие около няколко часа. Други възможно реакции при ухапвания от дървеници са безпокойство, стрес, безсъние. Потърпевшите могат да получат инфекции по кожата и в следствие на сърбежа да се стигне до белези.

Пренасяне на болести
Слюнката на дървениците причинява раздразненията и възпаленията по кожата на гостоприемника. Разпространява се мисълта, че дървениците пренасят болести от един на друг гостоприемник, но за това няма доказателства все още. В следствие на това се оказва, че дървениците са по-малко опасни от другите подобни насекоми като бълхите например. Но все пак не са напълно безопасни. Те могат дори да причинят аналитичен шок или анемия в малък процент от хората. Затова е наложително да се лекувате при евентуално ухапване отдървеници, за да се предотвратят по-сериозни болести и заразявания.

Нападение на дървеници
Има няколко начина за привличането на дървеници. По хотели, мотели, ресторанти най-лесно се привличат дървениците. Това се получава в резултат на нашите и чужди туристи, които ги разнасят – чрез дрехите, багажа, преминавайки от една държава/град в друга.

Дървениците са толкова лесно подвижни, заради тънкото и плоско тяло, което имат. През деня те се крият от светлината и обикновено седят по места като дюшеци, матраци, легла, рамки на легла, зад картини и мебели, в малки дървени дупки и др. Дървениците могат да бъдат видяни и по сами, но в повечето случаи се движат в групи. Те са способни да извървяват много големи разстояния (повече от 100метра), но предпочитат да седят близо до гостоприемника си – по канапета и в спалнята, докато той спи.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg