Феромон за Типограф – Ips typographus L.

Феромон за Типограф
Феромон за Типограф

Феромон за Типограф

ОПИСАНИЕ
Гостоприемник е Picea excelsa.
Капаните съдържат агрегационни уловки и могат да се използват както с цел мониторинг (2-3 броя за 10 хектара), така и за директно подтискане на популацията на Типографа (един капан на хектар).

УПОТРЕБА
Капаните се залагат на 1- 1,50 м. извън насажденията.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg