Феромон за Върхов корояд

Феромон за Върхов корояд
Феромон за Върхов корояд

Феромон за Върхов корояд

ОПИСАНИЕ
Гостоприемници са видовете от род Pinus.

Капаните съдържат агрегационни уловки и могат да се използват както с цел мониторинг (2-3 броя за 10 хектара), така и за директно подтискане на популацията на Върховия корояд (един капан на хектар).

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg