Garant Airbox

Garant Airbox
Garant Airbox

Общо описание

Garant Airbox™ представлява апарат за стерилизация на въздуха чрез ултравиолетови лъчи, производство на Jessy Ltd. Въздушния поток циркулира във вътрешността на корпуса и се облъчва от ултравиолетови лампи, докато преминава през лабиринт от защитени канали,съставляващи патентованата многоетапна каскадна система -(UV-CHRIS). Благодарение на тази уникална система,въпреки малките си размери, апарата осигурява висока степенна пречистване на въздуха в помещението. Сравнителнопростата конструкция в съчетание с малкия набор съставни елементи, осигуряват постоянна и надеждна работа.

Технология и иновация

Системата достига мощност на облъчване до 400%, сравнено с тази на традиционните устройства с линейно движение на въздушния поток.Използват се широко известните свойства на ултравиолетовата радиацията – UV-C при 254 нанометра и по-специално, свойството да денатурира генетичния материал на облъчените клетки на всеки вид микроорганизъмвъв въздуха (бактерии, микроби, плесени, вируси), чрез деактивиране. Атмосферният въздух се довежда в устройството чрез безшумен аксиален вентилатор и се подлага на интензивно UV-C лъчение в многоетапната каскадна система. След като е стерилизиран преминаващият въздух се отвежда обратно в околната среда. Действието на ултравиолетовите лъчи е изолирано вътре в GARANT AIRBOX™, което предотвратява разпространението на опасните UV-C лъчи в околната среда и премахва нежеланите, вредни за здравето ефекти.

Ефективност

GARANT AIRBOX™ е преминал изпитания и функционални тестове, които доказват неговата ефективност за унищожаване на бактерии, вируси (вкл. вируса на атипичната пневмония – sars virus), микроби, плесени и спори до 99.99%, както и изключителната му функционалност и полезност. Всички изпитвания са проведени от лабораторията по дезинфекция към НИЗПБ.

Сфери на приложение

Устройството e предназначено за употреба в медицинските центрове, болници, поликлиники, звена за спешна и неотложна помощ, операционни, манипулационни, кабинети, стоматологични кабинети, стерилизационни блокове, диагностични и лабораторни помещения, детски и учебни заведения, чисти производственипомещения, кухни, хранителни блокове, складове за храни и всички места, където има потенциална опасност от пренасяне на инфекции по въздух.

Технически данни:
Размери 50x15x60 см;
Тегло 20 кг;
Максимална входяща мощност 125 W;
UV-C лампи Sylvania 4x 15W;
UV-C изход 251 W/sec/1mt;
Въздушен поток на UV-C облъчване 10.000 hW/sec.

» Брошура (.pdf)

» Протокол изпитване (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg