ГАРАНТ

инсектицид за борба с летящи и пълзящи насекоми
инсектицид за борба с летящи и пълзящи насекоми

ГАРАНТ – СПЕЦИФИКАЦИИ

Съставки:
Циперметрин: 0.1%
Тетраметрин: 0.02%
Пиперонил бутоксид: 0.05%
дейонизирана вода: до 100%

ОПИСАНИЕ
ИНСЕКТИЦИД за борба с летящи и пълзящи насекоми в битови сгради, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, здравни и лечебни заведения, индустриални обекти и др.

УПОТРЕБА
Работа с препарата: да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата. Да се прочете етикета. Избягвай вдишването на препарата. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да се ползват – работно облекло от импрегнирана материя и синтетични ръкавици. Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа ръцете да се измият основно със сапун и вода.

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg