Хранилки – Дератизационна кутия (с ключ)

БЕТА дератизационна кутия за плъхове и мишки
БЕТА дератизационна кутия за плъхове и мишки

Дератизационна кутия – СПЕЦИФИКАЦИИ
Материал: Пластмаса
Размери: 350 х 250 х 90 мм

ОПИСАНИЕ
Дератизационна кутия за плъхове и мишки. Кутиите са идеални за външна дератизация. Могат да бъдат използвани и в помещения, където няма специфични изисквания, относно безопастността на производството и не се допуска залагането на отровни хранителни примамки. Дератизационните кутии имат един пластмасов контейнер и три метални прегради, които защитават и разделят примамките от различни формулации, ако се използват едновременно (напр. паста и восъчни блокчета).

ПРЕДИМСТВА

  • Заключващ се капак
  • Удобна за залагане на различни формулации хранителни примамки /паста, восъчни блокчета, пелети, насипни примамки-напр. житни и др./
  • Изработена от твърд и здрав материал
  • Пригодена за закрепване към пода

УПОТРЕБА
Дератизационните кутии се разполагат близо до:

  • врати и процепи
  • около сградата на предприятията, с цел изграждане на защитна бариера срещу гризачи
  • складове за суровини и готова продукция
  • хранилища
  • в областите за преработка на суровини
  • в тревните площи и др.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg