К-Отрин SC 25

К-Отрин SC 25
К-Отрин SC 25

Делтаметрин – 25 g/l
Широкоспектърен инсектицид.
•Съдържа делтаметрин – един от най-силните инсектициди от групата на синтетичните пиретроиди с широк спектър на действие.
Продължително последействие и лесна употрeба
• Делтаметринът е фотостабилен.
• Микрочастиците не запушват пръскачката. Позволява подготвяне само на нужното количество работен разтвор.
• Предпочитан за употреба.
• Не оставя видими следи.
• Биоразградим. Не замърсява околната среда.
• Разтворим във вода, не се налага използването на масло или органичен разтворител, които могат да повредят третираната повърхност.

Производител: БАЕР, Германия

» Информационен лист за безопасност (.pdf)
» Разрешително (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg