Какво е естеството на работата на дезинфектора, когато обработва Вашето жилище?

Пест контрол, вредители и начин на обработка

Нежеланите вредители, които населяват сградите или зоните около тях, могат да представляват сериозен риск за здравето. Пест контрол операторите (дезинфекторите) премахват тези вредители от къщите, апартаментите, офисите и други помещения, за да защитят хората и общността. Основните вредители са хлебарки, мухи, комари, бълхи, мишки, плъхове, паяци, термити, мравки и дървеници. Използвайки знанията за биологията на тези вредители и обитанията им, чрез множество пест мениджмънт техники, дезинфекторите локализират, идентифицират и отстраняват вредителите. Те поставят капани, обработват с биоциди и понякога ремонтират благоразумно сградите на клиентите.

В някои случаи за контрол на вредителите се изисква обработка с биоциди. Пест контрол работниците използ¬ват два различни типа биоциди – за масова употреба и за строго професионална употреба. биоцидите за ос¬новна употреба са по-широко използвани и са разрешени за масова употреба. Пестицидите за строга професионална употреба се използват за по-специфични случаи на опаразитяване и се употребяват само от лицензирани професионалисти, защото техният потенциал на опасност за пест контрол работниците, клиентите и околната среда е висок и се регулира на държавно ниво от Министерсво на здравеопазването.

Хлебарка
Хлебарка

За някои дейности пест контрол работниците използват комбинации от пест мениджмънт дейности и на практика ползват интегриран пест мениджмънт. Това е метод, позволяващ използването на същински санитарни техники и създаване на физически бариери. Така вредителите не могат да достигнат до храните и не могат да се заселят вътре в сградите. Друг метод е ползването на отровни хранителни примамки, които разстройват тяхната способност да се размножават. Съществуват и методи, позволяващи употребата на механически средства като капаните, които премахват вредителите от заобикалящата ни среда.

Някои работници използват високоефективна съвременна пест мениджмънт технология за инспекция по домовете. Например, използването на микрочип за идентификация на активни вредители, която е изключително удачна за намирането на термити. Чипът, който е поставен на примамъчни станции, излъчва сигнали, които сигнализират на пест контрол работниците, ако има термити. Работниците улавят сигналите чрез устройство, подобно на метален детектор, позволявайки им бързо да обработят сградата.

Пест контрол работниците могат да се развиват основно в три категории: дезинфектори, фумигарори и ръководител по ДДД услуги.

Пест контрол операторите обичайно работят на входно ниво с клиентите, като идентифицират потенциалния проблем с вредителите, извършват инспекция и опреде-лят метода за елиминиране на проблема. Те работят директно с клиента и определят кой вид и какво количе¬ство биоцид ще се употреби.

Дезинфекторите извършват повече задачи, като те мотат да ползват различни нива биоциди, могат спе¬циално да осигурят зоната за пест контрол. Например – този, който специализира в контрол на термитите, е извикван при такъв проблем. Той използва химически средства и ремонтира сградата с цел превенция срещу бъдещо заселване с термити. Третира зоните с инсекти, пробива дупки и намалява местата за проникване на термитите и поставя физически бариери или система от отровни примамки около помещенията и сградите. Някои дезинфектори ремонтират повредените от термити части на сградите.

Комар
Комар

Апликаторите, които специализират във фумигацията, се наричат фумигатори. Те използват отровни газове, наречени фумиганти, за да третират срещу сериозен напад от вредители. Фумигаторите подготвят заразе¬ните сгради, като проверяват, изчисляват и запечатват плътно сградите. Тогава те използват бутилки със сгъстен газ, маркучи и вентили и обгазяват отвътре помещенията или сградите с внимателно изчислена концентрация на фумиганта. За да се предотвратят инци¬денти, фумигаторите заключват вратите, поставят предупредителни сигнали и проверяват дали сградите са запечатани добре, така че да няма изтичане на газ.Пест контрол супервайзорите са наричани още технически ръководители по ДДД или ръководител на апликатори.

Ръководителите по ДДД са лицензирани да използват пестициди, но те обичайно са повече задължени да търсят бизнес. Някой супервайзори са собсвениците на самия бизнес. Супервайзорите са в състояние да осигурят и да ръководят служители за правилната употребата на биоциди и да намерят решение на специфични проблеми, които възникнат при контрола на вредителите или с някой клиент.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg