КЛОДАН – Д

КЛОДАН – ОПИСАНИЕ
Универсален дезинфекционен препарат с широкоспектърно бактерицидно, фунгицидно действие.Съдържа натриев дихлоризоцианурат и се предлага под формата на дозирани ефервесцентни таблети. Сюрхлор – Д е незаменим дезинфектант за обща употреба в болници, детски заведения, обществени сгради, заведения за хранене, както и за басейни и питейна вода.

» Информационен лист за безопасност (.pdf)

» Разрешение за пускане на пазара (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg