Максфорс IC – Гел против хлебарки

Гел против хлебарки МАКСФОРС IC
Гел против хлебарки МАКСФОРС IC

Имидаклоприд – 2.15 g/100 g
Доказан в практиката
• Регистриран в над 30 европейски страни.
• Контролира всички основни видове хлебарки, познати в Европа.
• Дългосрочен контрол на хлебарки.
Привлекателна хранителна примамка
• За максимално бързо привличане и бързо действие.
• Започват да се хранят с Maxforce® IC веднага след като бъде приложен.
• Първите признаци за действие на имидаклоприда може да се наблюдават след 10 минути, умрели хлебарки се виждат след 1 до 24 часа след третирането.
• Максимален ефект се постига в рамките на 6 дни и продължава няколко месеца, според нивото на нападение и докато има наличен гел.
Производител: БАЕР, Германия

» Санитарно разрешително (.pdf)
» Информационен лист за безопасност (.pdf)

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg