Немаларийни комари – Aedes sp.

Немаларийни комари
Немаларийни комари

Немаларийни комари

По целия свят са разпространени над 600 вида комари от този род, като най-голямо е видовото им разнообразие в тропическите страни. У нас се срещат 16 вида.

Женските комари снасят яйцата си върху влажна почва.Напълно сформираната в яйцето ларва може да остане продължително време в покой / до няколко години/ и се излюпва при благоприятни условия. Ларвите се развиват в неголеми временни, пресъхващи водоеми или прибрежната зона на по-големи постоянни водоеми. Ларвите на немаларийните комари застават под ъгъл спрямо водната повърхност. Жизненият им цикъл продължава като при маларийните комари-какавида и имаго.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg