Прогонване на птици

Защо да контролираме птиците ?
Защо да контролираме птиците ?

Прогонване на птици

Защо да контролираме птиците?
 1. Екскрементите на птиците са неприятна гледка и причиняват опасна, хлъзгава среда.
 2. Екскрементите на птиците са корозивни към много материали, вкл. стомана и бетон, особено ако се комбинират с ефекта на солта (от океани и пътища) и/или лошо време. Тази корозия може и отслабва структурната цялост на сградата.
 3. Екскрементите на птиците са нездравословни за хората – даже потенциално могат до фатални последици. Поне 60 заразни болести се пренасят с птиците и техните екскременти.
 4. Екскрементите на птиците причиняват сериозни материални щети. Времето и материалите за почистването им представляват разходи, които не се покриват често със съответни приходи.
 5. Птиците са деструктивни. Те замърсяват подове, стени, оборудване. Те са причина за преустановяване на работен процес и са причина за извънредни ремонти и поправки, когато попаднат в машите като с перата си затруднят поточните линии в предприятието. Те развалят инвентар, като изяждат боклук, заразяват палети с храна, лекарства или химикали или като бомбардират самолети или друго дълготрайно оборудване с урина и киселинни екскременти. Те кълват или даже разкъсват изолационни материали.
 6. Някои местни сдружения на орнитолозите и други правителствени организации могат да осъдят фирмите по бърд контрол за проблеми, предизвикани от птици. Ако проблемите не са отстранени, компаниите могат да бъдат глобени или затворени.

Съберете информация за проблема с птиците

 1. Наблюдавайте птиците и техните навици. Съберете конкретни данни относно вида и популацията на птиците, вида на полета и времето, входни и изходни точки, както и навиците им за гнездене, хранене и кацане.
 2. Проучете вашия терен. Открийте какво привлича птиците в него и дали същите условия са преобладаващи и в съседни имоти.
 3. Отстранете всички примамки. Преди да инсталирате  проверете дали територията е прочистена от всички следи от птици – гнезда, малки птички, екскременти, мъртви птици и остатъчната миризма. (Възрастните птици са склонни да се върнат за малките, за да ги защитят или да им помогнат в напускането на терена). Отстранете разсипана храна, боклук, материали от гнезда и други обекти, които могат да привлекат птиците.
 4. Поддържайте чиста и променяща се среда. За максимална сигурност периодично почиствайте терена от гнезда и екскременти, сменяйте местонахождението на уредите за прогонване на птици, променяйте мощността или изключвайте устройството за кратко време.
 5. Инсталирайте навреме. Винаги е по-добре да инсталирате всички устройства за борба с птици преди „сезона на птиците” да започне, както е и по-лесно да държите птиците надалече, отколкото да ги прогонвате след като веднъж вече са си установили схема на придвижване.
 6. Използвайте продуктите синергитично (с натрупване). Две или повече различни видове устройства светлинен плюс звуков репелент и/или физическа бариера като шипове или залепващ репелент гел) ще има синергитичен ефект, т.е. в комбинация продуктите ще имат много по-голям ефект, отколкото само светлинен от типа на Лазерите.
 7. Вземете предвид алтернативни местоположения. Направете компетентни предположения къде ще отидат птиците, когато ги отблъснете от настоящото им пространство, в което са нахлули.  Може да се окаже много лесно за птиците да се разположат от другата страна на склада или на прилежащата рампа за доставки. Трябва също да се закупят продукти, за да се покрият тези алтернативни терени.
 8. Обърнете внимание на правните и обществени изисквания. Проучете действащите нормативните актове относно околната среда в съответната страна, в случая България .

Как да разрешаваме на проблема с гълъби, врабчета, врани, гарги,чайки, лястовици, гларуси, корморани, косове и др?

Всяко нахлуване на птици е уникално предизвикателство. Няма два проблема, които са идентични, тъй като много променливи величини си влияят една на друга. Извън очевидните различия (като вида на птицата, мащаба на нахлуването на птици, вида структура и физическото местонахождение), има много допълнителни фактори от околната среда, поради действието на които е невъзможно да се установят твърди правила за оптимално използване на светлинното отблъскване.

Тук няма магия или „правилно” използване или поставяне на уреда, за да има максимален ефект, често е необходимо да експериментирате, за да намерите крайното решение. Използването на различни подходи създава променяща се среда, която предотвратява гнезденето на птиците – всъщност, промяната е един от основните начини за отблъскване на птици, тъй като птиците са същества, които следват навика и не са приспособими към променяща се среда. Променете местоположението на лазера, променете посоката, към която е насочен отвора, изключвайте устройството и т.н. веднъж месечно или по-често, ако е необходимо, за да предотвратите привикване.

Почистването е от изключителна важност. Както е упоменато в Програмата за управление на птици, проблемните области трябва да са почистени от всякакви следи от птици. Гнезда, оперения, екскременти (изпражнения), мъртви птици и остатъчна миризма трябва да бъдат отстранени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Птичите изпражнения са опасни за здравето – а понякога и смъртоносни. Най-малко шестдесет заразни болести се свързват с птиците и експозицията на техните изпражнения. Преди да почистите изпражнения, е важно да вземете всички необходими предпазни мерки , но не само защитни дихателни устройства, ръкавици, облекло и предпазни очила. Вашето здраве и безопасност са важни: потърсете подходящи за вашата ситуация професионален съвет и информация. Никога не почиствайте и не се излагайте на друга експозиция на изпражнения, без да използвате защита. Не карайте други хора да влизат в или да почистват потенциално опасни зони, ако не са защитени по подходащ начин.

Проверете средата за необичайни стимули за птиците, които могат да ги привлекат. Отстранете остатъци от храна, боклук, материали, използвани за гнезда и други предмети, които могат да привлекат птици.

За най-добри резултати,  винаги се препоръчва например: Лазерите за прогонване на птици  да се използва заедно с един или повече други методи като звуков, ултразвуков, прашила или въртящи се от вятъра дефлектори. Комбинацията от различни видове методи, особено при дълготрайно нахлуване на птици в терени, които са особено привлекателни за птици и/или вредни птици е с доказано максимален ефект в програмите за контролна птици.

Промяната на поведението на птиците отнема време. Изчакайте две до три седмици, за да постигнете добри резултати с препоръчителните настройки. Един уредът може да е много ефективен, когато се използва и самостоятелно, но добавянето на плашила за създаване на синергия е оптималната дългосрочна стратегия за постигане на максимален успех.

Най-лесния начин е да се обърнете към фирма, която има необходимия опит с борбата и прогонването на птиците т.н. Бърд Контрол.

Ние станахме експерти благодарение на обстойния си опит и проучвания. Затова с удоволствие ще анализираме проблемите ви и ще ви дадем препоръки в зависимост от специфичната ситуация и потребности на обекта. Освен това ви предоставяме следните препоръки за успех, още преди да активирате продуктите за отблъскване на птици.

При особено упорити и/или дълготрайни навлизания на птици, може да се наложи да помислите за комбиниран подход, за да намалите допълнително привлекателността на  помещението или съоръжението за птиците.

Свържете се с нас за информация за надграждащи нови продукти.

Не се колебайте и ни потърсете  0888600100

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg