Процепен капан за корояди – срещу горски вредители

Процепен капан за корояди
Процепен капан за корояди

Процепен капан за корояди

Общото наименование “Корояди” обхваща група дребни бръмбарчета, с късо кафяво или черно сбито тяло и без хобот, които нападат овощните дървета и издълбават ходове в стъблата, клоните и клонките. Повечето време са скрити в тунелите. Навън летят, когато снасят яйца. Разделят се на две групи: корояди, които дълбаят между кората и дървесината и дървесинояди, при които ходовете са издълбани в самата дървесина.
Нападнатите от корояди овошки имат по стъблото или клоните малки кръгли дупчици. Това затормозява движението на хранителните сокове. Листата издребняват, кората се напуква, а отделни клони изсъхват напълно. Короядите позаряват болни дървета, засегнати от неприятели или засушаване. Фиданките също могат да пострадат от тях.

Малкият беловинояд е черно бръмбарче, дълго 2-2,7 мм. Той зимува в ларвните ходове, а прави какавида през април. Излита през май до началото на юли. Напада главно костилковите видове праскова, кайсия, слива, череша, вишна, от семковите харесва ябълката и крушата.
Големият овощен беловинояд най-често поразява ябълката. Дълъг е 3-4 мм, тялото е черно с кафяви крила. Поврежда дръвчетата като малкия беловинояд.
Бадемовият беловинояд се среща по костилковите овощни видове и бадема. Заселва се по тънките клони, често заедно с малкия беловинояд.
Нечифтният дървесинояд е много опасен вид, който вреди на всички овощни видове, лозите и горските дървета. Напада силно отслабналите дървета, но се заселва и по здрави фиданки.
Борбата срещу короядите е трудна, защото те прекарват голяма част от живота си крити под кората и в дървесината. Повредите проличават късно, когато се забележат изходните отвори.

Източник на текста: gradinar.net

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg