Топи Стоп – Капан с незасъхващо лепило за домашни и полски мишки

Топи Стоп – Капан с незасъхващо лепило за домашни и полски мишки
Топи Стоп – Капан с незасъхващо лепило за домашни и полски мишки

Топи Стоп

Топи Стоп – СПЕЦИФИКАЦИИ
Материал: Картон, лепило, лешникови
Размери:
Топи Стоп
– В затворено положение: 120 х 76 х 25 мм
– В разгърнато положение: 240 х 120 мм
Топи Стоп мини
– В затворено положение: 100 х 76 х 25 мм
– В разгърнато положение: 240 х 100 мм

ОПИСАНИЕ
Успешен метод за борба с масово нохлуване на гризачи, без използване на родентицидни примамки. Подходящ за използване в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, където има изисквания да се избягва залагането на отровни хранителни примамки. Успешното улавяне на гризачите изисква вимателно позициониране на Топи Стоп по протежение на пътеките, по които се движат. Активността на гризачите може да се установи чрез техните изпражнения, косми, следи от стъпки, наличие на убежища и др.

При необходимост пътеките на гризачите могат да се установят чрез напрашаване с някакъв вид пудра (или талк, брашно и др.) през нощта и инспектиране за наличие на стъпки на следващата сутрин.

УПОТРЕБА
Топи Стоп се разполага близо до:

  • врати и процепи
  • канали
  • електрически табла
  • складове
  • работилници
  • гаражи
  • основите на сградата
  • и по протежение на помещенията, които трябва да се изчистят от гризачи

Поради това, че не е обемист Топ Стоп може да се постави и под палета за складиране на стоки!

Капаните са за еднократна употреба и могат лесно да се унищожат след улавяне на гризач.
Могат също да се използват за мониторинг за наличие на гризачи, за да се третира сд родентициди само когато е наистина необходимо.

Топи Стоп може да се използва отворен или затворен. Затворете капаните, както е показано на снимката, в прашни помещения, зада защитите залепващата повърхност.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg