TWIST – TIE MD – Феромонов диспенсер

В сектора за контрол на вредителите има нарастваща тенденция да се използват системи за управление на вредителите, които имат ниско въздействие върху околната среда.
По този начин употребата на инсектициди се намалява там, където е възможно.
За да постигне тази важна цел, екипът за научноизследователска и развойна дейност в GEA srl работи усилено за разработването на дозатор inPEST® за прилагане на техниката на сексуално объркване за справяне с основните хранителни молци

ФОКУС: ТЕХНИКА ЗА СЕКСУАЛНО ОБЪРКВАНЕ

Методът се състои в насищане на околната среда със свръхдози от половия феромон, който обикновено се излъчва от женската на всяко конкретно целево насекомо, до степен, която пречи на мъжкия да намери и оплоди женската.

ЦЕЛ:

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА ЧИФТОСВАНИЯТА ПРИ ПОПУЛАЦИЯТА НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • СИЛНО СПЕЦИФИЧЕН СРЕЩУ ЦЕЛЕВИТЕ НАСЕКОМИ
  • БЕЗОПАСЕН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  • БЕЗ НАМЕСА В ДРУГИ БИОЛОГИЧНИ КОНТРОЛИ
  • НЕ ПРИЧИНЯВА ВРЕДА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КАК?
Чрез разпръскване на голямо количество синтетичен феромон с помощта на дозатори с високи дози. Това има за цел да попречи на възприемането и реакцията на мъжкия на половия феромон, излъчван от женската, съгласно следните механизми

МЪЖКИТЕ НЕ МОГАТ ДА ОТКРИЯТ ЖЕНСКАТА, ЧИЯТО ЕСТЕСТВЕНА ПОКАНА Е „МАСКИРАНА“
ПРИВИКВАНЕ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
МЪЖКИТЕ СЕТИВНИ РЕЦЕПТОРИ СА НАСИТЕНИ

РЕГИСТРИРАН ПРОДУКТ:

БИОЦИДЕН ПРОДУКТ
№ на сертификата: IT/2020/00684/AUT

ЦЕЛЕВИ НАСЕКОМИ (използвани в тестовете за ефикасност):

  

Plodia interpunctella и Ephestia kuehniella

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ НАСЕКОМИ:

Ephestia elutella, Cadra cautella, Cadra calidella и Cadra figulilella

КЪДЕ СЕ ИЗПОЛЗВА?
Хранително-вкусовата промишленост, производство и съхранение

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА?
1 m от Twist-Tie MD2 inPEST® покрива 300 m3. Може да се монтира директно върху инсталации или структурни елементи, като електрически кабелни канали, рафтове, стълбове, като се маркира с предупредителен знак.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В сравнение с други диспенсъри, предлагани на пазара, това е напълно металооткриваем инструмент тъй като феритът, който му придава това свойство, е включен в държателя.
Откриваемостта е ключово изискване към стандартите за безопасност на храните BRC и IFS.

Освен това, след като общото количество линейни метри от шнура, които ще се използват, е установено въз основа на обемите, които ще бъдат третирани (1 m от Twist-Tie MD2 inPEST® насища 300 m3), специалният му формат (шнур) позволява да бъде разделен чрез просто нарязване. По този начин части от шнура могат да бъдат разпределени равномерно в помещението или концентрирани около критични машини или инсталации.

Друго предимство на шнура е по-голямата видимост в сравнение с обикновения дозатор, характеристика, която не е второстепенна по отношение на ефективността на предоставената услуга, тъй като подлежи на замяна, след като вече не работи.

МОНИТОРИНГ

В третираните зони е препоръчително капаните да се поддържат активирани с нормално дозиран феромон; постоянното улавяне в тези капани ще покаже недостатъчно дозиране на феромоновите дозатори за техниката на объркване; липсата на улавяния в тези капани не е достатъчен параметър, за да се установи, че чифтосването е спряло, но показва, че е достигната дозировката, която да “обърка” мъжките молци, които вече няма да могат да откриват феромона, освободен от женските и следователно репродуктивният цикъл ще бъде прекъснат.

Също така е препоръчително да използвате залепващи капани, активирани с предозиран феромон, така че действителното присъствие на мъжки да може да бъде открито дори в наситена среда.
Могат също да бъдат поставени биопроби с хранителен субстрат, в които женските на Plodia interpunctella и Ephestia kuehniella могат да снасят яйца. При тестване, липсата на развитие на ларви в субстрата би потвърдила прекъсването на репродуктивния цикъл на вредителя.

ТЕСТОВЕ В ПОДДРЪЖКА НА ЕФИКАСНОСТТА

inPEST® е започнал изпитване с Twist-Tie MD2 в заводи за преработка на зърнени култури на закрито, за които е известно, че е установено наличие на продуктови лепидоптери (Ephestia kuehniella и Plodia interpunctella). Повторение на изследването е извършено на две различни места, разположени в региона Венето (Северна Италия). Twist-Tie MD2 inPEST® е приложен два пъти във всеки от обектите за тестване, с интервал от 3 месеца.


Twist-Tie MD2 inPEST® се поставя покрай/под машините близо до пода или на максимална височина от 1,8-2,0m, където е имало брашно или други суровини или опаковани материали. Устройството е закрепено към машината с помощта на възел или откриващи метал връзки, като са поставени части от устройството с различна дължина (0.4m до 5m) за да се покрие равномерно площта, която трябва да бъде защитена.
Twist-Tie MD2 inPEST® е приложен в следното съотношение:
1 m от Twist-Tie MD2 inPEST® на обем от 300 m3.

На фигурите по-долу са показани резултатите от двата обекта за тестване от мониторинга на Ephestia kuehniella (обект 1) от EasyTrap inPEST® , извършени преди и след прилагането на Twist-Tie MD2 inPEST®.

Сравнение на улавянията преди и след прилагането на Twist-Tie MD2
тегловно средно Текущ ефект (F23,312) 11,056, p=0,0000
Ефективна хипотеза за декомпозиция
Вертикалните черти обозначават +/- стандартни грешки

Сравнение на улавянията преди и след прилагането на Twist-Tie MD2
тегловно средно Текущ ефект (F1,334) 196,48, p=0,0000
Ефективна хипотеза за декомпозиция
Вертикалните черти обозначават +/- стандартни грешки


На фигурите по-долу са показани резултатите от двата обекта за тестване от мониторинг на Plodia interpunctella (обект 2) от EasyTrap inPEST® , извършени преди и след прилагането на Twist-Tie MD2 inPEST®.

Сравнение на улавянията преди и след прилагането на Twist-Tie MD2
тегловно средно
Текущ ефект (F21,966) 15,918, p=0,0000
Ефективна хипотеза за декомпозиция
Вертикалните черти обозначават +/- стандартни грешки

Сравнение на улавянията преди и след прилагането на Twist-Tie MD2
тегловно средно
Текущ ефект (F1,565) 268,71, p=0,0000
Ефективна хипотеза за декомпозиция
Вертикалните черти обозначават +/- стандартни грешки

ИЗВОДИ

Съгласно резултатите от мониторинга на залепващите капани, извършен от официалната компания за борба с вредителите, има постоянно присъствие и на двата вредителя Ephestia kuehniella (Обект 1) и Plodia interpunctella (Обект 2).
Анализът на получените резултати от мониторинговата дейност показа, че прилагането на Twist-Tie MD2 inPEST® с техниката за сексуално объркване на всеки от двата обекта за изпитване, е довело до бързо и значително намаляване на целевите популации на вредители (Ephestia kuehniella и Plodia interpunctella) в сравнение с броя на улавянията, които преди са се случвали в същите места. Ефективността на прекъсването на чифтосването с Twist-Tie MD2 inPEST® като безопасен метод за борба с вредителите е ясно демонстриран в обектите за изпитване, което позволява драстично да се намали броят на обработките с инсектициди.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg