Защо са вредни мухите и как да се борим с тях

В нашата страна се срещат около 4000 вида мухи. Една изключително голяма част от тях представляват вредители по растенията, но друга, и то немалка част, са с голямо значение за жизнената дейност, здравословното състояние и продуктивността на селскостопанските животни.

Със своята жизнена дейност мухите предизвикват видимо безпокойство при животните и възпрепятстват тяхната нормалната жизнена дейност – хранене, водопой, разходка и др., като това води до чувствителни загуби на продукция – недостатъчно приемане на храна и оттам занижени млеко- и месодобив. Това, разбира се, отговаря на действителността, води до съществени икономически загуби за фермера, но в същото време трябва да се посочат и редица допълнителни вредности от мухите, които не са толкова известни.

На първо място, някои от мухите могат да пренасят опасни болестотворни микроорганизми чрез тялото и стомашночревния си тракт. Редица мухи се явяват преносители на голяма група заболявания по животните, а други на такива при хората (трансмисивни заболявания). Известна част от мухите се явяват преносители и на т.нар. зоонозни или общи за животните и човека заболявания, които представляват сериозна опасност за чевешкото здраве. Друга част от мухите могат по време на процеса на смукане на кръв и телесни течности от животните да пренесат и опасни за животните паразити (т.нар. въгърчивост при преживните, дирофилариоза при кучетата и др.).

При своята жизнена дейност някои от мухите водят до предизвикване на съществени кожни увреждания и усложнаване на получени рани при животните или това са т.нар. миази. Голяма група копитни заболявания при селскостопанските животни често се усложняват в резултат на жизнената дейност на мухите. Някои от мухите могат да предизвикат и опасни очни заболявани при животните. Така например, при кравите те предизвикват т.нар. заразни кератоконюнктивити. Тези заболявания особено през летния сезон могат да доведат дори до по-големи икономически загуби за фермера в сравнение с повечето незаразни заболявания по животните.

Свържете се с нас, за да се справим с мухите професионално и с гаранция за качество:

бул Сливница 213, вх.Б, ап.2
София
България
1202

e-mail: office@garantpest.com
tel: +359 2 831 9073
tel/fax: +359 2 831 4896
skype: i_grancharov

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg